Voor heel veel zaken die betrekking hebben op onroerend goed heeft u een notaris nodig: voor het in eigendom krijgen van een huis, voor het vestigen van een hypotheek, en voor het op één naam zetten van uw huis na (echt)scheiding. Ook als u grond in erfpacht krijgt van de gemeente, uw pand wilt splitsen in appartementen of een erfdienstbaarheid van overpad met uw buurman wilt vastleggen, heeft u met de notaris te maken.

kadastrale kosten

Bij iedere akte op dit gebied dient te worden gecontroleerd wie de rechthebbende is van een perceel. Ook moet worden gecontroleerd of het kadastrale perceel is belast met hypotheken of beslagen (de zogenaamde kadastrale recherche).
Per kadastraal perceel bedragen de kosten op dit moment € 26,00 vermeerderd met btw.

Elke akte dient bij het kadaster te worden ingeschreven.
Het kadaster rekent verschillende tarieven voor de diverse akten.
Deze bedragen zijn vrij van BTW.