Als u overlijdt, laat u bezittingen en (misschien ook) schulden na. Dit is uw nalatenschap. Iedereen heeft een nalatenschap. Als u overlijdt, gaat uw nalatenschap naar uw erfgenamen. Erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uzelf. Als u zelf uw erfgenamen wilt aanwijzen, kunt u dat doen met een testament bij de notaris.

In het algemeen is er één bespreking over de inhoud van de akte. Indien mogelijk wordt direct een afspraak met u gemaakt om de akte te ondertekenen. Vervolgens wordt door Notariskantoor Eveline Schot het concept van de akte opgemaakt en aan u verstuurd. Indien u akkoord bent wordt de akte gepasseerd. Hierbij kunnen nog enige aanpassingen worden gedaan of verduidelijkingen besproken worden.

Na het ondertekenen wordt uw testament geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. Hierdoor kan na uw overlijden altijd worden uitgezocht of u een testament had.